CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Home : เหล็กฉากสหวิริยา (SSI) :

[1-16]  [17-32]  [33-39]  [next] [show all]

เหล็กฉากSSI 4"x3/8"
Price: ฿3107.00

เหล็กฉากSSI 4"x1/2"
Price: ฿3624.00

เหล็กฉากSSI 4"x1/4"
Price: ฿2330.00

เหล็กฉากSSI 3/4"x1/8"
Price: ฿156.00

เหล็กฉากSSI 7/8"x1/8"
Price: ฿164.00

เหล็กฉากSSI 1"x1/8"
Price: ฿182.00

เหล็กฉากSSI 1"x1/8"
Price: ฿277.00

เหล็กฉากSSI 1"x3/16"
Price: ฿328.00

เหล็กฉากSSI 1"x3/16"
Price: ฿363.00

เหล็กฉากSSI 1.1/4"x1/8"
Price: ฿216.00

เหล็กฉากSSI 1.1/4"x1/8"
Price: ฿308.00

เหล็กฉากSSI 1.1/4"x3/16"
Price: ฿380.00

เหล็กฉากSSI 1.1/4"x3/16"
Price: ฿484.00

เหล็กฉากSSI 1.1/2"x1/8"
Price: ฿268.00

เหล็กฉากSSI 1.1/2"x1/8"
Price: ฿380.00

เหล็กฉากSSI 1.1/2"x5/32"
Price: ฿458.00

[1-16]  [17-32]  [33-39]  [next] [show all]
 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.